Noordma en Wolfsbarge


Laatste update december 2023

In Noordma en Wolfsbarge stroomt de Hunze naar de grens van de provincie Drenthe en de provincie Groningen. Via Tusschenwater komt de Hunze via Noordma uit in het Zuidlaardermeer.

Tussen deze twee plekken wordt een nieuwe brug aangelegd. Door een opnieuw meanderende Hunze zal hier een gebied ontstaan met open water en rietmoerassen met lokaal broekbos. Wolfsbarge ligt oostelijk van het Zuidlaardermeer. Dit deel werd vooral gebruikt voor scheepvaart. Natuurherstel zal hier een grote rol spelen.

In het gebied zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd en is al ruim 30 hectare grond ingericht. Er is nog 70 hectare over die moet worden ingericht. In 2021 is alle grond verworven en zijn er afspraken gemaakt met de Gasunie over het kruisen van gasleidingen en met het Waterbedrijf Groningen over het waterwingebied.

Planning

We zijn gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de nieuwe brug en aanpassingen aan het gemaal. In 2022 en 2023 zijn er informatiebijeenkomst geweest over de toekomst van het gebied. De vergunningen voor de aanpassingen zijn inmiddels aangevraagd en de verwachte start van de werkzaamheden is maart 2024.

Visualisaties

Download de visualisaties van de veranderingen.

Visualisatie vanuit de lucht (jpg, 8.6 MB)

Doorstroom onder Meerweg (jpg, 4.8 MB)

Dwarsprofiel (jpg, 2.7 MB)

Gemaal Meerzicht (jpg, 4.6 MB)

Gemaal Noordlanden (jpg, 6.1 MB)

Voetgangersbrug (jpg, 4.1 MB)

Nieuws