Boermastreek


Boermastreek ligt aan het begin van het Hunzestroomdal. Het is een van de eerste plekken in het project waar natuurontwikkeling op grote schaal heeft plaatsgevonden. Halverwege de jaren negentig is het gebied ingeplant met moerasbos dat zich vrij mag ontwikkelen. Dit is aardig gelukt, want inmiddels voelen de bevers zich er goed thuis. Nu moet het gebied aansluiten bij omringende natuurgebieden en Natuurnetwerk Nederland.

In 2020 is er veelvuldig contact geweest met grondeigenaren Boermastreek. Ook de gemeente Borger-Odoorn is betrokken bij dit gebiedsproject. Het doel is om 27 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toe te voegen. In 2021 is een begin gemaakt met het verwerven van grond door middel van kavelruil.

Daarnaast zijn er op dit moment al nodige gebiedsontwikkelingen gaande. Prolander probeert deze ontwikkelingen en de herinrichting integraal op te pakken. Dit gebeurt in samenwerking met grondeigenaren en belanghebbenden.

Onderzoeken

Om inrichtingsschetsen samen met de partners en de streek definitief te kunnen maken, zullen er ecologische en hydrologische onderzoeken plaatsvinden. In 2024 wordt het inrichtingsplan gepresenteerd. We verwachten in 2025 aan de slag te kunnen gaan.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.

Nieuws