Annerveensche Lenten, Duunsche landen, Breevenen en Elzenmaat


Er is al heel wat natuur in de deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, en Elzenmaat. Toch moeten er nog een paar punten op de i worden gezet. Omdat de gebieden nauw met elkaar verbonden zijn, behandelen we ze als één projectgebied.

Doel

Het doel is om zo’n 45 hectare in de gebieden Annerveensche Lenten,  Duunsche Landen en Breevenen en Elzenmaat aan te laten sluiten bij het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast creëren we een verbindingszone met de landbouw en werken we aan waterveiligheid en een nieuw bevergebied.

Breevenen

Het gebied Breevenen is al ingericht. Hier is het grondwaterpeil verhoogd, waardoor er veel weidevogels zijn teruggekeerd. Toch kan de bestaande natuur nog een impuls gebruiken. Samen met Waterleiding Maatschappij Drenthe werken we daaraan.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.

Nieuws