In uitvoering / gepland


In het Hunzedal werkt Prolander aan een samenhangend beeksysteem. Hiermee verbeteren we niet alleen de natuur, maar zorgen we ook voor waterberging, een betere waterkwaliteit en een goede landbouwstructuur. Daarnaast creëren we een veilige drinkwaterwinning en als de natuur het toelaat, verbeteren we de recreatieve beleving van het beekdal.

Om dit goed te doen is het dal verdeeld in verschillende gebieden. In ieder gebied bekijken we samen met onze partners en omwonenden wat er nodig is om tot een goede inrichting te komen. Hieronder vindt u de verschillende deelgebieden waar we aan de slag gaan.