Schaangedennen


Schaangedennen is een klein gebied op de Hondsrug van zo’n vijftig hectare. Het is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, het netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt, en ligt ten noorden van Valthe tussen het Hunzebos, een fietspad en een particulier bos in. Momenteel bestaat het voornamelijk uit akkergrond en grasland. Eigenlijk ligt het gebied net buiten de Hunze. Toch is het meegenomen in de Landschapsvisie, omdat er goede kansen zijn op het herstellen van de natuur.

De plannen

Met de herinrichting wordt Schaangedennen een afwisseling van droge heide met heischraal grasland en kruiden-en faunarijk grasland. Ook worden enkele bloemrijke akkers aangelegd. Dit biedt goede kansen voor de terugkeer van de zeldzame kleine schorseneer. Ook de bedreigde knoflookpad krijgt extra leefgebied: We leggen twee poelen aan en herstellen het stuifzand in de zuidwesthoek.

De locatie

Bekijk hieronder de locatie.

De planning

Het is de bedoeling om het plan in 2023 verder uit te werken en vergunningen aan te vragen. In 2024 wordt vervolgens het bestek opgesteld, waarna de werkzaamheden kunnen starten.


Bekijk het schetsontwerp

Op deze kaart vindt u de schets van de toekomstige inrichting. Dit is een schets, wat betekent dat er nog iets kan veranderen aan het plan.

Meer over de knoflookpad

Overdag graaft hij zichzelf in, ‘s nachts leeft hij in poelen. De knoflookpad, die zijn naam dankt aan zijn knoflookgeur, is moeilijk te vinden. De kleine pad is een bedreigde soort, maar heeft het naar zijn zin in Drenthe. De grootste populatie knoflookpadden van Nederland leeft in verschillende gebieden op de Hondsrug. Deze gebieden zijn erg versnipperd, waardoor de dieren niet goed kunnen migreren en inteelt op de loer ligt. Het is de bedoeling dat Schaangedennen een tussenstation wordt, zodat de gehele populatie knoflookpadden op de Hondsrug versterkt wordt.

Meer over de kleine schorseneer

De kleine schorseneer is een plantje met een gele bloem die lang bloeit in het voorjaar. De plant komt vooral voor op heischraal grasland. In Nederland is de kleine schorseneer zeer zeldzaam en van oudsher alleen bekend op de Veluwe en in Drenthe. Ze is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan en staat inmiddels op de rode lijst van bedreigde soorten. In Drenthe resteert nog één kleine populatie die we gaan versterken in Schaangedennen.