Deelgebied De Branden


In De Branden staat water centraal bij de gebiedsontwikkeling. Dit gebied ligt een stuk lager - zo’n vijftien meter - dan het aangrenzende Drouwenerzand. Waterschap Hunze en Aa’s coördineert de werkzaamheden. Prolander helpt hierbij en levert expertise op het gebied van grondzaken, civiel techniek en hydrologie.

De Branden wordt ingericht als vochtig tot nat natuurgebied. Natuur, landschap én een duurzaam watersysteem staan centraal.  Met deze inrichting ontstaat zo’n 240 hectare nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Nederland en ruimte voor waterberging. De nieuwe natuur zorgt voor een verbinding tussen De Branden en Drouwenerzand.

In 2022 zijn de werkzaamheden begonnen. We verwachten dat deze in 2023 afgerond zijn.

Meer over dit project lees je op hunzeenaas.nl