Deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, en Elzenmaat


Hoewel er al veel natuur te vinden is in deze deelgebieden, is dat niet altijd zo geweest.  Het natuurgebied van de Breevenen was tot halverwege de jaren ‘90 bijvoorbeeld nog een eindeloos groot aardappelland.

Inmiddels is het grondwaterpeil verhoogd en vind je er weidevogels. Elzenmaat wordt tegenwoordig onderhouden door runderen die het land begrazen. Toch moeten er nog wat puntjes op de i worden gezet in de deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, en Elzenmaat. De werkzaamheden hangen hier nauw met elkaar samen. Er zal niet alleen worden gewerkt aan de verbinding tussen Natuurnetwerk Nederland en de landbouw, maar ook aan waterveiligheid en het creëren van een bevergebied.

Het doel is om zo’n 45 hectare in de gebieden van de Annerveensche Lenten, van de Duunsche Landen en Breevenen en van Elzenmaat aan te laten sluiten bij het Natuurnetwerk Nederland. In 2022 wordt het ecohydrologische onderzoek afgerond.

We werken in Breevenen samen met Waterleiding Maatschappij Drenthe. Dit gebied is al ingericht, maar we willen de bestaande natuur een kwaliteitsimpuls geven.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.